INSTRUCTIES LESSEN STG. NO LIMITS SPORTS

Een voorwaarde om weer les te mogen geven, is dat voldaan moet worden aan het protocol, opgesteld door NOC*NSF en de noodverordening van de Gemeente Zuidplas. Daarom is het van erg groot belang je te houden aan de onderstaande regels.
Dit geldt echt voor iedereen, geen uitzonderingen.


Voor aanvang van de les:

1. De sportschool zelf, is vlak voor aanvang van eeb binnenles pas toegankelijk! Dus je kunt niet eerder naar binnen.

2. Vooraf MOET je kenbaar maken bij welke les je aanwezig zult zijn. Vul in deze applicatie je naam in bij de les, waar je aan deel zal nemen.
3. Als je aangeeft deel te nemen aan een les, dan word je ook daadwerkelijk verwacht; hou niet een plek voor niets bezet.
4. Voor de les thuis naar het toilet gaan, aangezien de kleedkamers dicht zijn en was je handen thuis vooraf ook heel goed.
5. Iedereen gebruikt zijn eigen trainingsmateriaal. Wij lenen GEEN materiaal uit, vanwege hygiƫne.
6. Vooraf moet je er ook zelf voor zorgen dat jouw trainingsmateriaal schoon is.
7. Voor alle yogalessen: neem je eigen yogamat mee. Wij mogen niks uitlenen.
8. Je moet voor buitenlesen met sportschoenen komen trainen, NIET op blote voeten of sokken!
9. Neem een handdoek mee!
10. Kom niet eerder dan de afgesproken lestijd, naar de sportschool. Dus geen half uur o.i.d. al aanwezig zijn.
11. Ouders mogen de kinderen alleen afzetten en MOETEN direct het terrein verlaten. Je mag dus ook niet in de auto wachten op ons terrein en ook niet kijken naar de les.
12. Wanneer je de sportschool betreedt, gebruik de desinfecterende zuil en volg de groene pijlen direct de zaal in.


Tijdens de les:

1. Wij schudden niemand de handen.
2. De leraar/lerares houdt de gehele les voldoende afstand. Dus zelf alle trainingsmateriaal aan en uit doen.
3. Iedere les duurt 50 minuten.
4. Iedereen MOET een handdoek meenemen naar de les (en ook zelf een bidon water).
5. De sportschool zorgt voor de volwassenen groepen een afgebakende ruimte.
6. De sportschool beschikt over een EHBO-koffer en AED apparaat binnen bereik (achter de balie is nog een EHBO doos).


Na de les:

1. Iedereen neemt zijn eigen spullen mee naar huis en reinigt deze thuis.
2. Volg na een binnen les de oranje markeringen de sportschool uit via de dameskleedkamer en nooduitgang!
3. Na de training gaat iedereen DIRECT naar huis via de oranje pijlen door de nooduitgang. Niet napraten of zo.
4. Alle trainingsmateriaal van de gym zal worden gereinigd, ook tussen iedere les.